Ved du, at du bliver overvåget? - Politisk filosofi

Ved du, at du bliver overvåget? - Politisk filosofi

By Tommy Stave Hansen

  • Release Date : 2017-06-30
  • Genre : Social Science
  • FIle Size : 353.70 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Ved du, at du bliver overvåget? - Politisk filosofi Bogen sætter fokus på en række problemstillinger inden for politisk filosofi, hvor omdrejningspunktet er overvågningssamfundet, og hvilke problemer dette skaber for vores demokrati.  
 
Udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologien har skabt fri adgang til information og en ny  åbenhed, der haft en afgørende betydning for vores hverdag og for samfundet generelt. Den teknologiske udvikling på dette område har bl.a. skabt et forum på de sociale medier, hvor alle kan ytre sig og give udtryk for deres holdninger om bl.a. politiske forhold og alle mulige andre ting, der rører sig i samfundet. Men har den nye teknologi også en skyggeside? Hvordan skal vi forholde os til det faktum, at internettets åbenhed og den frie adgang til information også giver fx stater og virksomheder adgang til store digitale datamængder og mulighed for at overvåge vores mails, hvilke hjemmesider vi er inde på hvornår etc.? Smartphones sætter digitale aftryk og kortlægger ens færden samt fysiske og psykiske tilstand. Hvem bruger disse oplysninger og til hvad?
 
Hvilken betydning har denne teknologiske udvikling inden for kommunikations- og informationsteknologien for samfundet og demokratiet? Bidrager den til vores opfattelse af “det gode samfund”? Hvordan kan denne teknologi anvendes og måske endda misbruges af offentlige og statslige myndigheder? 
 
Det er politisk-filosofiske problemstillinger som disse, der er i centrum i denne bog, og som belyses vha. en række filosoffers bud på, hvad det gode og retfærdige samfund er. 
 
Gennem arbejdet med denne bog opnår læseren forståelse for, hvordan en række udvalgte filosofiske tænkere på forskellig vis har argumenteret for det gode og retfærdige samfund fra antikken og frem til i dag, samt hvordan disse har været med til at skabe fundamentet for nogle af de store ideologier i det 20. århundrede. 
 
Læseren skal igennem bogen arbejde med en række forskellige filosoffer og deres argumenter for derigennem at tilegne sig viden om og kompetencer til at genkende, behandle og diskutere etisk filosofiske problemstillinger ud fra et filosofisk begrebsapparat.
 
Der vil igennem bogen være fokus på viden formidlet gennem tekst og interaktive elementer i form af både billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene ved bl.a. at udarbejde korte videoer/animationer eller lave artikler.
 
Bogen er udviklet til at kunne anvendes i på de gymnasiale uddannelser på HF, STX, HHX og EUX, hvor filosofi udbydes som fag. Bogen vil også kunne indgå i en række tværfaglige forløb og projekter relateret til emnet om teknologiens udvikling - herunder kunstig intelligens.
 
Bogen dækker nedenstående niveauer:
 
Filosofi C– som valgfag:
 
Kernestof:
Væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi
grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur
Centrale filosofiske begreber og positioner
En elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid.
 
Filosofi B – som valgfag
 
Kernestof:
 
Væsentlige problemstillinger og temaer inden for praktisk filosofi, herunder emneområdet samfundsfilosofi.
grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til forholdene mellem menneske, samfund, teknologi og natur
centrale filosofiske begreber og positioner 
en elementær filosofi- og idéhistorisk oversigt over væsentlige perioder, herunder antikken, middelalderen, renæssancen, oplysningstid, moderne tid og nyeste tid.

keyboard_arrow_up